benefits ruler

Features
& Benefits

Met Ruler heeft u alle relevante wetgeving centraal op één plaats, overzichtelijk en altijd vindbaar. Lees hieronder welke voordelen Ruler voor uw organisatie heeft.

Overzichtelijk

Ruler werkt met profielen waardoor u alleen de voor u relevante informatie te zien krijgt. Dus als bank krijgt u de regelgeving voor banken, als verzekeraar de regelgeving voor verzekeraars, enzovoort. Ruler biedt, naast de standaard profielen, ook de mogelijkheid om een klant specifiek profiel te maken. Daarmee sluit het profiel geheel aan op uw diensten, producten en/of organisatiestructuur. De thema’s en onderwerpen zijn geheel naar uw wensen ingericht.

Thema’s en onderwerpen

De relevante regelgeving is voor u gerubriceerd in thema’s, die verder zijn uitgewerkt in onderwerpen die aansluiten bij uw dienstverlening. Hierdoor plaatst Ruler de voor u relevante regelgeving overzichtelijk per onderwerp bij elkaar. Om snel inzicht te krijgen wat de regels omtrent het onderwerp voor u betekenen, is een samenvatting beschikbaar die kort en eenvoudig leesbaar op hoofdlijnen weergeeft waaraan u voor het betreffende onderwerp moet voldoen.

Ruler benefits

Altijd actueel

Wet- en regelgeving wijzigt. Daarnaast publiceren toezichthoudende instanties veelvuldig over de invulling die zij geven aan regelgeving. Ruler houdt dit dagelijks voor u bij en stuurt u een bericht als iets relevant voor u is. En grotere wijzigingen kunt u volgen via de unieke Radar in Ruler. Dus vergeet alle losse nieuwsbrief abonnementen; met Ruler bent u altijd actueel.

Radar

Grotere wijzigingen in wet- en regelgeving worden veelal vroegtijdig aangekondigd. Ruler kijkt zo’n 3 jaar vooruit en toont u in de Radar welke voor u relevante wijzigingen u kunt verwachten. Zodra vaststaat dat bepaalde wet- of regelgeving wordt gewijzigd dan wordt deze opgenomen in de Radar. De ontwikkelingen met betrekking tot deze nieuwe wetgeving worden bijgehouden en aangevuld. Zo weet u in een vroegtijdig stadium dat er regelgeving die voor u relevant is gaat wijzigen en kunt u tijdig maatregelen treffen.

benefits Ruler nieuws

Veilig

Veiligheid voorop. Ruler maakt gebruik van beveiligingsmaatregelen die aansluiten op de eisen en wensen van de financiële sector. Zo blijft data binnen Europa en kunt u kiezen voor hosting via Ruler of voor eigen hosting.

Ruler maakt gebruik van Azure, een Microsoft oplossing die voldoet aan de hoogste standaarden van beveiliging van clouddiensten. De data wordt opgeslagen in Europa (Amsterdam). Azure heeft met De Nederlandsche Bank overeenstemming over de “right to audit”.

In control

In Ruler kunt u per onderwerp vastleggen of u aan de regelgeving omtrent dit onderwerp voldoet. In de toelichting legt u vast hoe u tot uw conclusie komt. Daarnaast kunt u documenten toevoegen die u conclusie ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beleidsdocumenten waarin u de betreffend regelgeving heeft vervat. Ook de datum waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden wordt vastgelegd. In een overzichtelijk rapport krijgt u vervolgens inzicht in status van de onderwerpen. Voldoet u aan de regelgeving of heeft u nog extra stappen te zetten? Op deze wijze maakt u onderbouwd inzichtelijk of uw organisatie de voor u relevante regelgeving heeft geïmplementeerd.

benefits rapport

"Ruler is eenvoudig en overzichtelijk.
Dit had ik graag veel eerder willen hebben."

Compliance Officer grootbank

Ja, dit wil ik!

U wilt weten aan welke wetten en regels u moet voldoen en u wilt tijdig geïnformeerd worden over veranderingen in de voor u relevante wetten en regels. Ruler helpt u hierbij. Ruler is de juiste keuze voor financiële organisaties die altijd en overal op de hoogte willen zijn van de actuele wet- en regelgeving. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan direct contact met ons op.